Zaina 2012, litter A

n6

2012-06-13 echo 45 dag 2

 

nestfoto 1

n5

n3n2

teef zwart 6 teef zwart 2  teef roze 7 teef rood 5 teef rood 2 teef groen 9 teef groen 2 teef geel 6 teef geel 2 reu zwart 6 reu zwart 2 reu rood 3 reu rood 2 reu groen 4 reu groen 3 reu grijs 8 reu grijs 3 reu geel 4 reu geel 1